Konkurs fotograficzny "Sacrum w moim obiektywie"

1 -31 październik 2017 r.

Do końca października można wziąć udział w Konkursie Fotograficznym ,,Sacrum w moim obiektywie''.

Jego celem jest zachęcenie Mieszkańców Miasta Chodzieży i okolic do przedstawienia i udokumentowania szeroko pojętego Sacrum – Sfery Świętości - przejawiającej się we wszystkich jej postaciach: architektury - kościołów, kaplic, kapliczek przydrożnych; przedmiotów liturgicznych: szat, świętych ksiąg, naczyń, sakramentaliów; praktyk religijnych i wielu, wielu innych.
Konkurs skierowany jest do osób zafascynowanych fotografią . I to zarówno amatorów jak i osób zawodowo się tym zajmujących.

Główne zasady:
1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego bez ograniczeń wiekowych .
2. Dozwolone jest składanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową.
3. Prace nie mogą być oprawione.
4.Do każdej pracy – zdjęcia należy dołączyć metryczkę ( doklejone z tyłu zdjęcia ) ( opisane CD/DVD)
8. Konkurs trwa od dnia 1 października 2017 roku do dnia 31 października 2017 roku.
Prace muszą zostać doręczone organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 31 października 2017 r. do godziny 17:00 .
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tego terminu
10.Miejsce składania prac konkursowych – ''Foto – Lab '' Wiesław Pielach , ul. Wojska Polskiego 3. Prace składać można tylko w godzinach pracy salonu fotograficznego.

Regulamin jest dostępny na stronie Parafii Św. Floriana w Chodzieży i w punkcie składania prac ''Foto – Lab '' Wiesław Pielach , ul. Wojska Polskiego 3.
Organizatorem konkursu jest radny Dariusz Boberski.
Konkurs odbywa się pod patronatem ks. pr. Ireneusza Szypury oraz Chodzieskiego Domu Kultury, a patronatem medialnym konkursu jest ,,Chodzieżanin".