Promocja książki "Jan Jachowski-księgarz i wydawca z Jaktorowa"

18.08.2017 r.

W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Lipiej Góry i Okolic mamy zaszczyt zaprosić na promocję książki pt. ,,Jan Jachowski-księgarz  i wydawca z Jaktorowa”, która odbędzie się  18.08.2017r. (piątek), godz.11:00 w Domu Kultury w Lipiej Górze.  Autorem książki jest prof. Edward Jeliński.
Książka została sfinansowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Lipiej Góry i Okolic z projektów grantowych Stowarzyszenia „Dolina Noteci”.
Kim był Jan Jachowski?
Urodził się 13.12.1891r. w Jaktorowie, był księgarzem i wydawcą, kierownikiem, a następnie właścicielem Księgarni Uniwersyteckiej w Poznaniu. W roku 1929 zmienił jej nazwę z Księgarnia Uniwersy¬tecka, Sp. z o.o. w Poznaniu na Jan Jachowski Księgarnia Uniwersytecka. Firma Jachowskiego prowadziła również działalność wydawniczą i w roku 1939 oceniana była jako jedna z trzech największych księgarni poznańskich.
W roku 1936 został odznaczony Srebrnym Wawrzynem Akademickim „za wybitną działalność wydawniczą w dziedzinie literatury pięknej i zasługi na polu księgarskim”.
Po zajęciu Poznania przez Niemców we wrześniu 1939 usunął swój szyld Księgarnia Uniwersy-tecka, co prawdopodobnie sprawiło, że jego firma była najdłużej działającą polską księgarnią w Poznaniu pod okupacją niemiecką. Wiosną 1940 r. została ona zamknięta, a całe zasoby – z wyjątkiem pojedynczych egzemplarzy przekazanych do biblioteki uniwersyteckiej – oddano na przemiał do fabryki papieru w Czerwonaku. Jachowski wyjechał do Generalnego Gubernatorstwa, ostatnie lata wojny spędził w Krakowie.
Po zakończeniu wojny wrócił do Poznania i utworzył Spółkę Księgarsko-Wydawniczą „Księgarnia Akademicka”. Przed wojną nie utrzymywał bliższych kontaktów ze środowiskiem księgarskim, natomiast później działał aktywnie w Związku Księgarzy Polskich – w roku 1945 został członkiem zarządu oddziału poznańskiego tej organizacji. W latach 1939 i 1946-1947 wydawał czasopismo „Przegląd Wielkopolski”, które po reaktywacji w roku 1987 kontynuuje profil wydawniczy wprowadzony przez Jachowskiego.
Jan Jachowski zmarł 18.08.1977 r. w Poznaniu.
Towarzystwo Przyjaciół Lipiej Góry i Okolic w 40 rocznicę śmierci Jana Jachowskiego uczci jego pamięć wydaną książką.