Zdrowa Sobota z Bioderkiem

18 sierpnia 2018 r. godz. 10:00 - 14:00

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra "Bioderko" zaprasza wszystkich do udziału w prozdrowotnej imprezie Zdrowa Sobota, która w tym roku odbędzie się 18 sierpnia w Parku im. Ks. Ostrowskiego w Chodzieży w godzinach od 10:00 do 14:00.

Zdrowa Sobota – wyróżniona w 2013 roku w konkursie Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” jako dobra praktyka działań na rzecz  niepełnosprawnych mieszkańców powiatu chodzieskiego. Impreza prozdrowotna, początkowo  pod nazwą Dzień Ortopedyczny zainicjowana  przez Stowarzyszenie Bioderko w 2009 roku, miała być próbą nagłośnienia  problemów zdrowotnych osób z niesprawnością ruchową. Do tej pory nie było w powiecie chodzieskim ani tego typu działań, ani organizacji, gdzie osoby niesprawne ruchowo mogłyby się odnaleźć.   Z czasem do stowarzyszenia zaczęły zgłaszać się inne organizacje osób niepełnosprawnych, które pragnęły włączyć się do udziału w  imprezie, i tak w 2011 roku  impreza przyjęła nazwę Zdrowa Sobota.  Wcześniej każda  z organizacji żyła własnymi  problemami,  teraz można było je połączyć i zorganizować niecodzienną, wspólną imprezę prozdrowotną na szerszą skalę.  Celem Zdrowej Soboty jest promocja zdrowia wśród mieszkańców powiatu chodzieskiego i powiatów ościennych, jak również integracja lokalnej społeczności.
Zachęcanie do darmowych badań profilaktycznych,  honorowego oddawania krwi i szpiku kostnego,  prezentacje sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, pokazanie nowych rozwiązań technicznych, do których mieszkańcy małych miejscowości mają zwykle utrudniony dostęp lub o nich nie wiedzą (np. sprzęt dla niewidomych i słabowidzących, nowoczesny sprzęt do terapii osteoporozy, inne), to główne założenia Zdrowej Soboty. Organizatorzy kładą również wielki nacisk na mobilizowanie niepełnosprawnych mieszkańców Chodzieży do podejmowania wyzwań i włączania się w organizację  imprez (wolontariat, nauka odpowiedzialności za organizację z której się wywodzą, nakłanianie osób nieaktywnych do wyjścia z domu. )
Festyn rodzinny Zdrowa Sobota jest formą wyprowadzenia problemu niepełnosprawności w dosłownym tego słowa znaczeniu „na ulicę” i pokazania  społeczeństwu, jak nikła jest linia między zdrowiem a chorobą, młodością a starością, i jak można sobie wzajemnie pomagać. Inspiracją stowarzyszenia do podejmowania tego typu działań są słowa prof. Wiktora Degii „Nieludzkim jest uratowanie człowiekowi życia i pozostawienie go samemu sobie”. Organizacja zabiega więc o to, aby kontakt pacjenta z lekarzem nie kończył się wraz z wypisem ze szpitala, ale trwał poprzez różne formy współpracy.  Przez kolejne lata cyklicznej imprezy promującej zdrowie,  przewinęło się wiele organizacji, firm i instytucji,  które oferowały bezpłatne badania profilaktyczne a także prezentowały sprzęt dla osób niepełnosprawnych. Do organizacji imprezy przyłącza się również Chodzieski Dom Kultury. Badania profilaktyczne, koncerty, gry i zabawy dla dzieci integrują chodzieską społeczność i przynoszą pozytywne efekty.

Już wiadomo, że na pewno będzie można skorzystać z: badań densytometrycznych, poboru krwi, badań słuchu, będzie można zarejestrować się w bazie dawców szpiku.

Zdjęcie użytkownika Honorata Pilarczyk.