Kościół Ewangelicko-Augsburski

Historia miasta
Ciekawe przez cały rok
Kościoły
Pomnik architektury
Zbór ewangelicko-augsburski w Chodzieży, to do 1945 r. parafia Kościoła Ewangelicko-Unijnego, a obecnie filiał Chodzież Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile, w diecezji pomorsko-wielkopolskiej.

Ślady wpływów reformacji w Chodzieży były widoczne przynajmniej około 1530 r. Około 1554 r. bracia Potuliccy, właściciele miasta, przyjęli luteranizm i przekazali współwyznawcom kościół parafialny, który katolicy odzyskali pod koniec lat 80. XVI w.

Ewangelicy pozostali w Chodzieży i okolicach po 1945 r. dojeżdżali na nabożeństwa do Poznania, korzystali z nabożeństw domowych, lub przyłączali się do miejscowego zboru metodystycznego. Pierwsze nabożeństwo publiczne odprawił ks. Włodzimierz Missol w kaplicy cmentarnej przy ul. Ujskiej 27 lutego 1955 r. i pozostaje ona do dziś centrum religijnym nielicznej społeczności z miasta i dwóch sąsiednich powiatów. W 1999 r. Chodzież została przyłączona jako filia do nowo powstałej parafii w Pile, której proboszczem jest obecnie ks. Tomasz Wola. Nabożeństwa odbywają się raz w miesiącu (II niedziela miesiąca, godz. 14.00).

Na miejscowym cmentarzu ewangelickim w 2004 r. odsłonięto tablicę upamiętniająca mieszkańców, pochowanych tu w latach 1818-1945.