Szlak literacko-turystyczny śladami pisarza Tadeusza Siejaka

Długość trasy - około 15 km

Przebieg trasy: Tablica nr 1 - Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzieży, Tablica nr 2 - Miejski środek Sportu i Rekreacji  Chodzieska Pływalnia Delfin, Tablica nr 3 - Chodzieski Stok Narciarski, punkt widokowy na wzgórzu Talerz, Tablica nr 4 - Dom pisarza oraz Zakład Inżynierii Komunalnej(ZIK), Tablica nr 5 - Jezioro Karczewnik, Tablica nr 6 - Wzgórze Gontyniec.

Tadeusz Siejak to postać szczególnie ważna dla Chodzieży. Jako mieszkaniec wpisał się w jej historię współtworzeniem rozwiązań technicznych, pomysłowością oraz pracą ramię w ramię z ludźmi. Czerpiąc z tych doświadczeń pisał reportaże prasowe, a później powieści, z których przebijała potrzeba wyzwolenia i poczucia celowości życia. Autor "Oficera" chętnie wędrował po okolicznych lasach, miał swoje ulubione miejsca, do których chcielibyśmy Państwa zabrać. Szlak literacko-turystyczny prowadzi poprzez ukochane lokalizacje pisarza oraz miejsca szczególnie z nim związane na terenie miasta i w najbliższej okolicy. Po kolejnych stacjach tej wędrówki będą prowadzić cytaty z dzieł Siejaka oraz krótkie notatki z życia autora. Na szlaku znajduje się sześć tablic z fragmentami utworów Siejaka oraz trzy punkty oznaczone na mapie, w których, w terenie - nie ma tablic. Wskazówki dotyczące tych punktów znajdą Państwo na zamieszczonej w folderze mapce oraz w opisach tablic. Pełna trasa szlaku Tadeusza Siejaka liczy ok. 15 km. Szlak prowadzi zarówno przez śródmieście, tereny spacerowe oraz rekreacyjne, jak i przez lasy i okoliczne pagórki. Dzięki dwóm najbardziej wysuniętym punktom - stokowi narciarskiemu i Gontyńcowi - można docenić szczególne walory krajobrazowe Chodzieży. Zapraszamy do zagłębienia się w świat Tadeusza Siejaka i spojrzenia na Chodzież przez pryzmat jego szczególnej wrażliwości. Folder z opisem szlaku i mapą znajduje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży oraz w Stowarzyszeniu "Dolina Noteci".