I Chodzieski Jarmark Rzemiosła Tradycyjnego

18 czerwca 2017

Dnia 18 czerwca na stadionie w Chodzieży odbędzie I Chodzieski Jarmark Rzemiosła Tradycyjnego. Jest to impreza organizowana przez Fundację Ukryte Marzenia w ramach Poddziałania 19.2 w zakresie Projektów Grantowych realizowanych przez Stowarzyszenie „Dolina Noteci”.

Projekt ten ma za zadanie promocję, wśród mieszkańców i przyjezdnych, turystyki kulturowej w zakresie poznania tradycji historyczno – obyczajowych.

Jarmark poprzez dobrą zabawę oraz biesiadę grillową będzie integrować i edukować uczestników.

Na stoiskach wystawowych będzie ukazana historia i walory turystyczne obszaru. Zobaczymy wyroby kowalstwa artystycznego, rzeźbiarzy, wyroby z trzciny, wyroby powroźnicze, garncarskie, hafciarskie, zabawki drewniane, wyroby z metaloplastyki i wiele innych przedmiotów codziennego użytku.

Organizacja wydarzenia przyczyni się do wzrostu integracji społecznej w sferze kultury i promocji turystycznej oraz wzmocnienia więzi w miejscu zamieszkania.

W programie imprezy są atrakcje dla dzieci i dorosłych, występy artystyczne regionalnych zespołów oraz koncert „Powrócmy jak za dawnych lat” – zabierający wszystkich w klimat lat 70-tych i 80-tych.

Gwiazdami Jarmarku będą Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz.

Operacja poszerzy ofertę aktywnego wypoczynku, jednocześnie poprawiając jakość przestrzeni publicznej i wpłynie pozytywnie na jej estetykę oraz na kulturalną i turystyczną promocję obszaru.