Piknik w Stylu PRL

10 czerwca 2017

 Jest to projekt realizowany przez Stowarzyszenie SOCIUS w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z projektów grantowych Stowarzyszenia „Dolina Noteci”.

Wydarzenie to ma na celu promocję turystyczną obszaru LGD poprzez zaktywizowanie i włączenie do działania społeczności lokalnej oraz poprzez aktywny udział w przedsięwzięciu mieszkańców z terenu działania LGD oraz spoza niego. Impreza ma przyczynić się do poprawy jakości życia i do rozwoju społecznego. Jest to podjęcie współpracy międzypokoleniowej, gdzie zaistnieje możliwość pokazania indywidualnych umiejętności, predyspozycji i pasji.

Tematyka imprezy nawiązuje do czasów PRL-u. W jej trakcie będzie można zobaczyć jak funkcjonowały w tamtych czasach sklepy, bary, szkoły czy stołówki pracownicze.

Dzięki wystawcom będzie można przypomnieć sobie modę, klimat, smaki, muzykę tamtych lat.

Organizatorzy zapewniają wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych.