Kościół św. Floriana

0 min pieszo
Centrum miasta
Historia miasta
Punkt widokowy
Ciekawe przez cały rok
Znani obywatele
Kościoły
Miejsce pamięci
Parafia w Chodzieży powstała prawdopodobnie wraz z wybudowaniem kościoła – wtedy pod wezwaniem św. Mikołaja, co miało miejsce w XIII wieku.

Jednakże dokumenty wymieniają plebana Jakuba dopiero w 1409 roku. Natomiast pierwszy zachowany dokument o parafii dotyczy wizytacji kanonicznej z roku 1628. Wymienia on już 2 tytuły parafii: św. Mikołaja Biskupa i św. Floriana Męczennika.

W roku 1634 chodzieski kościół farny został wyniesiony do godności kolegiaty parafialnej. Wizytacja z roku 1641 podaje: "kościół jest cały murowany, dachówką kryty, pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa i św. Floriana Męczennika. W 1754 roku kolegiatę zniszczył pożar, ale już w 1755 roku kościół został odbudowany i stoi do dziś. Konsekracja kościoła po odbudowie miała miejsce 11 października 1801 roku. Jest to świątynia zbudowana w stylu późnobarokowym z zachowaniem gotyckich murów.

W 1840 roku od strony wschodniej wybudowano późnoklasycystyczną, czterokondygnacyjną dzwonnicę. W 1906 roku od zachodu dobudowano kruchtę. 1 maja 1993 roku, po wybudowaniu Kościoła Nawiedzenia NMP, Chodzież zostaje podzielona na 2 parafie. Granicą parafii są ulice Paderewskiego i Zwycięstwa. Parafia należała do archidiecezji poznańskiej, jednak po zmianach administracyjnych diecezji w Polsce w 2004 roku znalazła się w archidiecezji gnieźnieńskiej. Od 4 maja 2009 przy parafii istnieje Kapituła Kolegiacka ustanowiona przez arcybiskupa Henryka Muszyńskiego.

Pomnik błogosławionego męczennika

10 czerwca 1994 r. w Warszawie papież Jan Paweł II beatyfikował 108 księży — męczenników, ofiar II wojny światowej. Wśród nich był ksiądz Józef Kut (1905-1942), proboszcz parafii w Gościeszynie, którego hitlerowcy zamordowali 18 czerwca 1942 r. w obozie koncentracyjnym w Dachau. Pamięć księdza uczczono pomnikiem w Chodzieży, gdzie zaczynał swoją posługę kapłańską. Duchowny był w latach 1929-1930 wikarym w parafii św. Floriana.

ul. Kościelna 8

64-800 Chodzież