Kościół Zielonoświątkowy

10 min pieszo
Historia miasta
Ciekawe przez cały rok
Kościoły
Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej – wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego.

Drugi, pod względem wielkości Kościół protestancki w Polsce (po Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP), posiadający przeszło 13 tysięcy członków i łącznie ponad 24 tysięcy wiernych zrzeszonych w ramach 240 zborów; największy polski Kościół protestancki nurtu ewangelikalnego; największa zielonoświątkowa denominacja w Polsce, związana z pentekostalną tradycją amerykańskich Zborów Bożych i przyjmująca ustrój kongregacjonalno-synodalny.

Kościół Zielonoświątkowy w RP jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Światowej Wspólnoty Zborów Bożych, Aliansu Ewangelicznego w RP oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik „Chrześcijanin”. Siedzibą władz Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Podstawą prawną działalności Kościoła jest ustawa z dnia 20 lutego 1997 o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła i Prezbiterem Naczelnym Kościoła jest bp dr Marek Kamiński.

Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Chodzieży – zbór Kościoła Zielonoświątkowego w RP znajdujący się w Chodzieży.

Nabożeństwa odbywają się w niedzielę o godzinie 10:00 i czwartek o godzinie 18:00.

ulica Jana Kilińskiego 9
Chodzież