Pałac Karczewnik

Ciekawe dla dzieci
Historia miasta
Ciekawe przez cały rok
Na plenerze
Miejsce dla romantyków
Pomnik architektury
Pałac z k. XIX w. Ok. połowy XIX w., gdy zamek chodzieski nie pełnił już swojej funkcji siedziby ziemiańskiej, miasto przeszło w ręce pruskiej rodziny szlacheckiej von Königsmarck, a następnie pod koniec XIX w. von Lüttwitz. Nie wiemy dokładnie kiedy zamieszkali oni w niewielkiej majętności Warow (niegdyś Warowen), leżącej niedaleko od Chodzieży w kierunku płd.-wschodnim, nad jeziorem Warower See (ob. Karczewnik).

Nie wiemy też, co pozostało z dawnego pałacu lub dworu, prawdopodobnie wznoszącego się w tamtym miejscu (?). Właścicielem był Ernst von Lüttwitz (1823-1892), który pod koniec XIX w. pełnił funkcję głównego strażnika (Oberförster) lasów należących do majątku. W 1885 r. folwark należał do dominium w Oleśnicy Górnej (Oberlesnitz) i miał 5 domów z 40 mieszkańcami. W latach 1893-95 Ernst (lub jego syn) wybudował pałacyk myśliwski w otoczeniu kompleksu leśnego i w pobliżu leśniczówki, niedaleko na zachód od folwarku w Warow.

Ernst von Lüttwitz ożenił się z Cecylią (1835-1910), córką Heinricha Grafa Straschwitz von Gross-Zauche und Camminetz. Miał z nią syna Walthera (1859-1942). Ten za czasów Pierwszej wojny światowej był generałem, brał udział w puczu 1920 r., gdy próbowano obalić rząd Republiki Weimarskiej. Był dwukrotnie żonaty. W 1884 r. ożenił się z Luizą von Wengersky (1864-1918), córką kapitana Wiktora Grafa von Wengersky i Eleonory hr. Haller von Hallerstein. W 1921 r. Salzburgu poślubił Adelheid (1869-1956), córkę Johanna Freiherra Sardagna von Meanberg und Hohenstein i Irmy von Dorner.

Z matki Luizy pochodziło czworo dzieci: trzy córki i syn Smilo Freiherr von Lüttwitz. Jego córka Maria poślubiła Kurta von Hammerstein-Equorda. W 1926 r. pod zarządem Ernesta (kuzyna z Oleśnicy?) von L. majątek liczył 510 ha i wykazywał 784,76 talarów czystego dochodu gruntowego. Na ogólny areał składało się 185 ha ziem uprawnych, 85,75 ha łąk i pastwisk, 225 ha lasów, 12,5 ha nieużytków i 1,75 ha wód. Majątek posiadał własny młyn wodno–elektryczny. Walter von Lüttwitz zmarł w dniu 20 września 1942 r. we Wrocławiu. Po Drugiej wojnie światowej pałac wraz z przyległościami przejął Skarb Państwa Polskiego. W latach 50. XX w. w obiekcie znajdował się Państwowy Dom Dziecka, a w latach 80. pogotowie opiekuńcze. Od 2001 r. pałac znajduje się w rękach prywatnych.

ul. Karczewnik
Chodzież