Rynek

0 min pieszo
Centrum miasta
Historia miasta
Miejsce dla romantyków
Serce miasta

Średniowieczna Chodzież powstała wokół kwadratowego rynku z prostopadle odchodzącymi ulicami. Przez wieki zmieniała Się zabudowa wokół placu, sam układ pozostał jednak bez zmian od roku 1423. Jest to najstarszy zabytek Chodzieży.

Nieopodal wznosi się kościół św. Floriana wybudowany w końcu XV stulecia w stylu gotyckim. Na skutek pożarów i zniszczeń wojennych świątynia została przebudowana na modłę barokową w wieku XVIII.