Ulica Kościuszki

Centrum miasta
Historia miasta
Miasto pamięta
Miejsce pamięci
W XVII w. w Chodzieży zaczęły się rozwijać sukiennictwo i koronkarstwo. W pierwszej połowie XVIII w. licznie napływający tu sukiennicy (głównie Niemcy-protestanci) założyli tzw. Nowe Miasto, którego centrum stanowiła dzisiejsza ulica Tadeusza Kościuszki.
Domy tkaczy

Przy ulicach Kościuszki i Wojska Polskiego zachowały się rzemieślnicze domy tkaczy. Drewniane domy o konstrukcji szkieletowej i murowanej, wybudowane w XVIII i XIX w. są osobliwością w skali regionu.
Każdy prezentuje się od frontu inaczej, co dodaje im uroku. Na tyłach domów stoją stare drewniane warsztaty.

Miejska biblioteka

Miejska biblioteka w Chodzieży mieści się na ul. Kościuszki w pięknej neoklasycystycznej kamienicy zbudowanej w 1890 r. Budynek został zakupiony przez gminę miejską na siedzibę magistratu w 1931 r. Rolę urzędu miejskiego pełnił do 1975 r. Od 1957 r. mieściła się w nim również Miejska Biblioteka Publiczna, która obecnie zajmuje cały budynek.

Budynek poczty

Budynek chodzieskiej poczty powstał w 1893 r. w typowym stylu dla budynków pruskiej poczty. Obiekt został sfinansowany przez prywatnego inwestora, Paula Priebego, i był dzierżawiony przez urząd. Budynek przebudowywano w latach 1914 i 1927. Obecny UPT Chodzież Poczty Polskiej znajduje się przy ulicy Kościuszki 17.