Wieś Stróżewo

10 min samochodem
25 min rowerem
50 min pieszo
Okolice miasta
Ciekawe dla dzieci
Historia miasta
Ciekawe przez cały rok
Kościoły
Wieś jest ładna i zadbana o zabudowie ulicowej. Na jednej z ulic położona jest kostka brukowa, brukiem również są pokryte niektóre chodniki. Rodowód wsi sięga XVI wieku.

Do sołectwa, które liczy w sumie ma 443 mieszkańców, należą: Stróżewo (335 mieszkańców), Stróżewko (60) i Krystynka (48).

Stróżewo w ostatnich latach rozwija się dynamicznie. Rolnictwo idzie tu w parze z przemysłem i rzemiosłem. Istnieje tu kilkanaście gospodarstw rolnych (kilka ponad 100-hektarowych) i Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, uprawiająca zboża na 300 ha. W przemyśle i rzemiośle prym wiedzie branża ceramiczna. Od 2010 roku we wsi działa pierwsze w powiecie profesjonalne biuro informatyczno-reklamowe cieszące się popularnością również za granicami kraju. We wsi istnieje Szkoła Podstawowa im. Henryka Sucharskiego. Sukcesy odnoszą tutejsze drużyny tenisa stołowego i piłki nożnej. Dla młodych sportowców oraz dla piłkarzy z klubu «Korona Stróżewo» gmina wybudowała tu stadion piłkarski z szatniami.

Obok przedszkola rośnie dąb, przy którym — jak głosi legenda — miał odpoczywać Napoleon Bonaparte, kiedy maszerował ze swoją armią na Moskwę. Do sołectwa należą jeszcze dwie wsie: Krystynka i Stróżewko. Pierwszą tworzy kompleks siedmiu budynków ustawionych wzdłuż szosy. W Stróżewku natomiast znajduje się dawny folwark, w którym obecnie hodowana jest trzoda chlewna.

Wieś jest ładna i zadbana o zabudowie ulicowej. Na jednej z ulic położona jest kostka brukowa, brukiem również są pokryte niektóre chodniki. Rodowód wsi sięga XVI wieku. W ostatnich latach wieś ciągle się upiększa. Tak z inwestycji prywatnych w 2011 roku został zrekonstruowany neogotycki budynek po zabytkowym młynie parowym z przełomu XIX-XX stulecia. Staraniami właścicieli budynku elewacja frontowa została maksymalnie zbliżona do oryginalnej. Młyn pełnił swoją funkcję do drugiej połowy XX wieku, kiedy to uderzenie pioruna w komin i powstały na skutek tego pożar w maszynowni, zadecydowały o losie niegdyś innowacyjnego zakładu. W ciągu kolejnych 30 lat pełnił on funkcję składu pasz PGR-u, a po zmianach ustrojowych był składem oświetlenia. Odkupiony od poprzedniego właściciela, zabytkowy młyn odzyskał, jeśli nie funkcję, to na pewno swój wygląd.

Przed zabytkowym gotyckim kościołem mieści się staw, w którego otoczeniu w 2016 powstał ładny park z fontanną w kształcie wodospadu.

Ozdobą Stróżewa jest kościół parafialny pw. Matki Boskiej Szkaplerznej. Świątynia pochodzi z przełomu XIX i XX wieku.

Stróżewo należało do parafii Chodzież. Wioska wraz z przylegającymi innymi wsiami i zabudowaniami liczyła 781 osób. Ponadto należała tu również część parafii Wyszyny w liczbie 250 osób. W Stróżewie był kościół poewangelicki, którego właścicielem była Ewangelicka Gmina Kościelna Stróżewo. Już w roku 1947 ludność wraz z księdzem proboszczem parafii chodzieskiej czynili starania przyznania tego kościoła na potrzeby kultu rzymskiego, lecz bezskutecznie. Budynek kościelny został przeznaczony na składnicę produktów przeciwstonkowych. Po wydarzeniach październikowych 1956 roku ponownie zaczęto starać się o pozyskanie kościoła.

Kościół pw. MB Szkaplerznej powstały w początku XX w.; ceglany, jednonawowy, niekonsekrowany. Po wojnie mieścił się w nim skład chemikaliów. Od roku 1957 budynkiem administruje kościół rzymskokatolicki, będący od lat 80. ub. w. jego właścicielem. Parafia ewangelicka istniała w Stróżewie w latach 1911 do 1945, pierwszy (szachulcowy) kościół w miejscu dzisiejszego zbudowano w 1793 r. samodzielną parafię rzymsko-katolicką erygowano w 1973.

We wsi Stróżewo, w kierunku Ostrówek, mieści się także zabytkowy cmentarz ewangelicki. Można na nim spotkać zachowane nagrobki, zarówno z granitu, jak i z betonu. Nasadzenia drzew, chociaż trudno to dostrzec na pierwszy rzut oka, zachowały do naszych czasów kształty alej cmentarza. Cmentarz był otoczony płotem, którego słupki stoją do dziś.