Radweg R-2 "Słomki"

24 km
Die Strecke führt von Chodziez durch Rataje, Słomki, Pietronki und dann zurück nach Chodzież.